Reference

  

     

     Uvádíme některé vybrané projekty realizované naší firmou.


     Máme zkušenosti jak s novostavbami a opravami krovů starších

budov, tak s rekonstrukcemi historických objektů, speciálními a

originálními konstrukcemi.  


     Ve všech případech jsme schopni spolupracovat od prvotního

návrhu až po dodání kompletního díla.

  

  

  

  

  

H i s t o r i c k é    o b j e k t y

 • Kostel Povýšení sv. Kříže v Kosmonosích ( rekonstrukce, nový krov věže )
 • Klášter v Lysé n. Labem ( rekonstrukce části krovu )
 • Historická roubenka v Jestřebici ( oprava roubení a nový krov )
 • zemědělská usedlost Vysoká ( oprava krovu )
 

V e l k é   b u d o v y

 • ZŠ v Lužci nad Vltavou ( nový krov přístavby ZŠ)
 • ZŠ a GUK v Horních Počernicích ( nový krov )
 • MŠ a jídelna v Dolních Beřkovicích ( nový krov )
 • Loděnice Blesk Praha 4 ( nový krov )
 • Zemědělská usedlost Předboj ( nový krov )
 

S p e c i á l n í   k o n s t r u k c e

 • Multikino Galaxie v Praze ( konstrukce stupňů podlah )
 • Muzeum Škoda a.s. v Mladé Boleslavi (speciální konstrukce )
 

R o d i n n é   d o m y

 • Výstavba série RD Central Group v Hostivicích a Hovorčovicích ( nové krovy )
 • Desítky RD v Praze , Mělníce, Kralupech nad Vltavou a okolí