Sanace dřevěných konstrukcí

Služby » Sanace dřevěných konstrukcí

   

    Provedeme posouzení stavu dřevěné konstrukce a v průběhu její

opravy provedeme chemické ošetření likvidující houby, plísně a

dřevokazný hmyz. 

      U nových i stávajících konstrukcí samozřejmě provedeme

preventivní chemické ošetření přípravky řady Lignofix.